Aleksander Grimstad

Publikumsoppvarmer for noen av de største norske TV-produksjonene.
Innspillingsleder for både TV og Film med 20 års erfaring.
Smittevernsleder for TV-produksjoner og eventer.

Publikumsoppvarming
Innspillingsleder TV
Smittevernsleder
Dj Sam Francisco (Alter Ego)

Kontakt: alxkfg@gmail.com / mob: 408 44 337
Cult Film Aleksander Grimstad
Org.nr: NO 883 494 652 MVA